.

Nacka Elteknik AB bedriver verksamhet inom elteknik med inriktning mot både privat och offentlig sektor. I verksamheten ingår att, inom elinstallation, göra inköp och försäljning av varor likväl som tillhandahållande av tillhörande tjänster.  Verksamheten kompletteras av att företaget är komplett leverantör av brandlarmanläggningar och innehar certifierat enligt norm för anläggarfirma brandlarm SBF1008.