Pågående projekt

 • KV Smeden
  Nyproduktion 5 lägenheter och 1 lokal
  MVB Öst
 • Menigo
  Kylrum / kontor
  BRA Bygg AB
 • Saga Biografen
  Brandlarm
 • Conapto
  Brandlarm
 • LSS Boende Kärrtorp
  Brandlarm
  Saba Elservice

Avslutade projekt

 • STO 6.2
  Brandlarm / Släcksystem datahall
  UE till Firesafe
 • ARMM
  Lagerlokal / kontor
  BRA Bygg AB
 • World Currier
  Lagerlokal / kontor
  BRA Bygg AB
 • Lastkajen
  kylrum / kontor
  BRA Bygg AB
 • Borgarskapet
  Renovering 4st lägenheter
  BRA Bygg AB
 • Taptot 6
  Stambyte 34 lägenheter
  TL-Bygg AB
 • XPO del 2
  Brandlarm lägenhetshotell
  SABA Elservice